Informace k GDPR

Home > Informace k GDPR

1. Základní informace k evidenci osobních údajů

FORMUM, reklamní družstvo

U Tržiště 891/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 26350793, DIČ: CZ26350793
spisová značka Dr 1886 vedená u Krajského soudu v Plzni

Kontaktní e-mail: gdpr@formum.cz
Kontaktní telefon: +420 377 477 748

dále jen „správce údajů“

dle zákonného nařízení, oznamuje, že uchovává základní údaje o vaší osobě a společnosti za jakou jednáte, a které jste nám svobodně a dobrovolně poskytli.

2. Způsob získávání údajů

Vaše osobní údaje (dále jen OÚ) jsme získali při komunikaci s vámi, např. při zadávání zakázky v rámci vaší objednávky, při vašich dotazech na námi nabízené služby či produkty, v případě, kdy se u nás ucházíte o práci, při osobních jednáních apod. nebo při vyplnění žádosti / souhlasu o evidenci OÚ.

3. Rozsah osobních údajů a účely zpracování a doba uchovávání

Zpracováváme a uchováváme OÚ v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, email u fyzických osob a plné znění u firemních subjektů, jmenovitě název společnosti, kontaktní osoba, adresa, IČ, DIČ, email, telefon, číslo bankovního účtu. Tyto údaje jste nám svěřili sami v návaznosti na naše předchozí či probíhající obchodní vztahy, a to k naplnění některých z uvedených účelů

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
 • prodej a nákup zboží
 • zasílání informací souvisejících s obchodním procesem
 • zasílání marketingových sdělení

Vaše OÚ můžeme využít za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše OÚ uchováváme po dobu nezbytně nutnou a tou je dle platných právních norem min. 10 let (z důvodu Zákona o účetnictví)

4. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • vzít udělený souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informace o zpracování údajů (jaké OÚ u nás evidujeme ve vztahu k Vaší osobě)
 • požadovat po nás opravu OÚ (aktualizaci, doplnění, opravu)
 • požadovat bezodkladný výmaz OÚ
 • požadovat omezení zpracování OÚ
 • požadovat přenos OÚ ve strojově čitelném formátu
 • v případě pochybností o zákonnosti zpracování Vašich OÚ máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

6. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kterým se snažíme data nepředávat, či předáváme pouze nezbytně nutná data ke zpracování vaší zakázky (např. název firmy / osoby a adresu k odeslání).